Participants Experts

Felix Jurado Riera
Felix Jurado Riera Everis Java Senior Solutions Analyst
Ideació Programming Veure perfil complet
David Bardina Tortosa
David Bardina Tortosa everis Solutions Assistant en everis
Ideació Programming Veure perfil complet
David Roura
David Roura OBS Academic Director - Marketing & Communication Masters at OBS Business School
Models de negocis Ideació Marketing Veure perfil complet
David Roura
David Roura Academic Director - Marketing & Communication Masters at OBS Business School
Models de negocis Marketing Parlar en públic Veure perfil complet
Jordi Magriña
Jordi Magriña Everis Desenvolupador d'aplicacions
Ideació Programming UX Design Veure perfil complet
Jaume Ríos Calvet
Jaume Ríos Calvet Editorial Teide / UOC Director editorial - Professor Psicologia i Ciències de l'Educació
Expert únic per ... Ideació Veure perfil complet
Alberto Chamorro
Alberto Chamorro Microsoft Desenvolupador d'aplicacions en .NET / Microsoft Student Partner
Ideació Programming Veure perfil complet